Kredyt społeczny, a rzeczywistość

Jak ważną rolę spełniają kredyty w naszym życiu? Okazuje się, że ogromną. Wagę wielu mechanizmów można sprawdzić, myśląc o tym jak wiele teorii na ich temat powstało. Jeśli chodzi o kredyty, to dobrze wiemy, że jest to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje ogrom informacji, funkcji, czy rodzajów. Opiera się jednak w głównej mierze na mechanizmie bankowym. To właśnie banki – krajowy i komercyjne, ustalają odpowiednie oprocentowanie, możliwości otrzymania, czy warunki spłaty. Jednak istnieje również teoria, która mówi o zupełnie innym rozwiązaniu gospodarki kredytowej. Chodzi o możliwość rozpatrzenia kredytu społecznego. Jego założenia są bardzo proste, według nich, emisja pieniądza powinna zależeć nie od banku, ale bardziej od osób, które mogą coś użytecznego zrobić dla całego społeczeństwa. W takim wypadku, takie osoby niezależnie od statusu społecznego, zobowiązywałyby się do bycia użytecznym dla ogółu. Przyjmując takie założenia gospodarką kredytową w pewnym stopniu mógłby rządzić robotnik, przedsiębiorca, czy urzędnik wysokiego szczebla. Czy takie rozwiązanie byłoby dobre? Na pewno miałoby swoje dobre strony. Jednak w dzisiejszych warunkach, tego rodzaju możliwość jest praktycznie wykluczona. Jednak sam kredyt zyskuje na uwadze, już tylko dzięki występowaniu tego rodzaju możliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.